Illustratie Tweede Rondetafelgesprek

Op vrijdag 21 oktober organiseert de FOD Justitie samen met de FOD Volksgezondheid het tweede rondetafelgesprek met als thema ‘internering’. Klik hier voor info en inschrijvingen.

Op initiatief van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, komen specialisten sinds juni samen rond de tafel om de problematiek over het thema ‘overbevolking in de gevangenissen’ de vereiste aandacht te geven. Het is de bedoeling de mogelijke verbeteringen te bespreken onder deskundigen en practici. 

Concreet gaat het om vier rondetafelgesprekken georganiseerd met verschillende partners over aanverwante thema’s:

Gedurende drie uur komen alle aangelegenheden met betrekking tot het thema van de dag aan bod, vanuit het standpunt van de betrokken actoren (magistraten, advocaten, penitentiair personeel, justitiehuizen, enz.).De sessies zijn tweetalig (met simultaanvertaling) en het is ook mogelijk virtueel deel te nemen aan de debatten. 

Het eerste rondetafelgesprek, over de voorlopige hechtenis, vond plaats op vrijdag 10 juni.