Tijdens de dagen Duurzame Ontwikkeling in oktober zamelden medewerkers van de FOD Justitie tal van spullen in voor minderbedeelden.

  • de federatie Restos du Coeur ontving 51 schoendozen vol voedingswaren en drinken;
  • voor de vzw Bij Ons werd 11.5 kg koffie ingezameld en staaltjes kledij uit overheidsopdrachten;
  • de vereniging Pigment ontving 27 flessen shampoo, 47 zeepproducten en allerlei schoolmateriaal.

De inzamelactie kwam tot stand op initiatief van de diensten Duurzame Ontwikkeling en Diversiteit.