werktafel in de natuur

Het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ligt op tafel voor consultatie. De tekst is een eerste voorstel van duurzame acties en maatregelen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers kunnen tot 8 juni hun opmerkingen of suggesties doorgeven.

In het voorontwerp staan onder andere voorstellen om:

  • de circulaire economie te bevorderen;
  • de strijd tegen de illegale handel in hout op te voeren;
  • een eerlijkere en groenere fiscaliteit te bevorderen;
  • de toegang tot de sociale rechten te vergemakkelijken.

Verder zet het voorontwerp ook in op het versterken van de voorbeeldrol van de federale staat op het vlak van onder andere mobiliteit, telewerk en milieubeheer.

Zijn er acties die volgens u ambitieuzer kunnen? Hebben de deskundigen iets over het hoofd gezien?

Geef uw mening via de site duurzameontwikkeling.be.

Uw feedback zal anoniem worden verwerkt. Tegen oktober 2021 mag u het eindresultaat op de website verwachten. 

Contact

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
cidd-icdo@ifdd.fed.be