Bij Koninklijk Besluit van 25 april 2017 is mevrouw Ann Frédérique Belle benoemd tot het ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie. Zij zal de eed afleggen op donderdag 22 juni 2017 tijdens de rechtszitting van de eerste kamer van het Hof.