Uiterste inschrijvingsdatum : 15 juni 2021
Informatiesessie in de plechtige zittingszaal van het Hof van Cassatie : 28 mei 2021, 14 uur

 
Het Hof van Cassatie organiseert een vergelijkend examen voor referendarissen.
 
Als referendaris bereidt u het werk voor van de leden van het Hof en van zijn parket. U maakt juridische studies en u stelt voorontwerpen van arresten en van conclusies op. U helpt ook bij de opstelling van het jaarverslag van het Hof van Cassatie.
 
Het aantal referendarissen is wettelijk op vijftien gesteld. Momenteel zijn er twaalf referendarissen benoemd. Het examen beoogt de personeelsformatie aan te vullen en tegelijk ook een wervingsreserve aan te leggen. De resultaten van het examen zijn zes jaar geldig.
 
Klik hier voor een kopie van het bericht in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2021. Het bevat de nodige contactgegevens en meer informatie over de toegang tot en de organisatie van het vergelijkend examen.