Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook de Belgen in het buitenland de verklaring tot naamsverandering afleggen om aan hun kinderen de door hen gekozen naam te geven.

Sinds 1 juni 2014 kunnen ouders de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van beide namen aan hun kinderen geven, in de volgorde die zij zelf wensen.

In principe gelden deze regels  slechts  voor koppels van wie de kinderen zijn geboren of geadopteerd na 1 juni 2014 maar voor minderjarige kinderen die voor deze datum zijn geboren of geadopteerd, is het eveneens mogelijk om een naamsverandering aan te vragen, om de naam toe te kennen volgens de bepalingen van de nieuwe wet.

Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben, konden dit vooralsnog niet om dat de consulaire beroepsposten niet bevoegd waren om deze verklaringen te ontvangen.

Dit verandert dus vanaf 1 januari 2015.

Vanaf dan kan u, indien uw kind is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, de verklaring tot naamsverandering afleggen bij het hoofd van de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

Deze verklaring kan afgelegd worden tot 31 mei 2015.

Hebt u verdere vragen, neem dan contact op met de consulaire beroepspost van uw woonplaats.

Contact

Sharon Beavis, plaatsvervangend woordvoerder voor de FOD Justitie 

sharon.beavis@just.fgov.be