Op 7 april 2008 stelde de minister van Justitie, Jo Vandeurzen, de beleidsverklaring van Justitie voor.

Deze beleidsnota is gebaseerd op wat in de regeerverklaring van de interimregering van december 2007 over justitie werd overeengekomen. De nota geeft ook toelichting bij de begroting justitie 2008. De beleidsverklaring is tenslotte de vertaling van het regeerakkoord van maart 2008.

Klik hier voor de beleidsverklaring Justitie