Op donderdag 16 september 2021 ontmoeten vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en Indiaas ambassadeur Santosh Jha elkaar in Brussel om een verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen beide landen te ondertekenen.

Tot op vandaag was het enige bilaterale justitie instrument tussen België en India de overeenkomst die op 30 mei en 30 december 1958 in New Delhi ondertekend werd.

Om zijn bilaterale instrumenten te moderniseren, wilde India nieuwe onderhandelingen aangaan met België, zoals het de afgelopen jaren ook met tal van andere landen heeft gedaan. Zo hebben onder meer Frankrijk, Canada en Australië een nieuw verdrag inzake wederzijdse rechtshulp afgesloten met India. Nu is het België dat op eenzelfde manier het kader van zijn bilaterale betrekkingen met deze belangrijke partner moderniseert. Om dat te bereiken, was van 22 tot 24 januari 2020 een Indiase delegatie aan de slag in ons land om de onderhandelingen over het verdrag af te sluiten. 

Update voor bilaterale samenwerking 

Vandaag ondertekenen vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de ambassadeur van India, de heer Santosh Jha, plechtig het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en India.
Dankzij zo’n verdrag kunnen we wederzijdse rechtshulp in strafzaken beter regelen en er alle waarborgen rond fundamentele rechten in opnemen. Het zal dienen als wettelijke grondslag wanneer Indiase autoriteiten Belgische verzoeken om bijstand uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld een getuigenverhoor, een huiszoeking of enige andere maatregel in Indiaas grondgebied zijn die nodig blijkt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in België. De rechten van de betrokken personen moeten daarbij uiteraard altijd gerespecteerd worden.

Akkoord over persoonsgegevens

Een nieuw element in het verdrag regelt de bescherming van persoonsgegevens. Dat is een nieuwe dimensie waar er in de vorige eeuw minder oog voor was maar die tegenwoordig essentieel is in onze gedigitaliseerde samenleving. Er wordt verzekerd dat de uitgewisselde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook voor gevoelige persoonsgegevens (zoals medische gegevens, geaardheid, of politieke overtuiging) was bijzondere bescherming een vereiste. Het onderhandelde verdrag biedt zo alle nodige waarborgen inzake de Belgische fundamentele rechtsbeginselen.
Beide partijen zijn het er over eens dat de ondertekening van het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen India en België een belangrijke en noodzakelijke stap is om de justitiële samenwerking tussen beide landen te vereenvoudigen en te moderniseren.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie

De ondertekening van dit verdrag is een nieuwe stap in de richting van doeltreffende en moderne strafrechtelijke onderzoeken tussen onze twee landen. In een wereld waar criminaliteit geen grenzen kent, waar nieuwe vormen van criminaliteit zich via het internet ontwikkelen, is het belangrijk dat de internationale justitiële samenwerking wordt versterkt. Dit verdrag zal ons enorm helpen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Onder meer tegen phishing zal justitie zo strenger kunnen optreden. Het biedt een kader voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken waarbij het respect van de grondrechten wordt gegarandeerd.

Perscontact

Edward Landtsheere
Woordvoerder
edward@teamjustitie.be
+32 479 44 93 29