Op 16 en 17 november 2015 hebben de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Justitie, de heer Jean-Paul Janssens, en zijn Marokkaanse evenknie, de heer Lahkim Bennani, secretaris-generaal van het Marokkaans ministerie van Justitie, verschillende vergaderingen belegd om hun gerechtelijke samenwerking in burgerlijke en strafrechtelijke zaken te versterken. Ze namen van de gelegenheid ook gebruik om een actieplan voor administratieve samenwerking tussen beide departementen uit te werken.

In het kader van de gemengde adviescommissie in strafzaken hebben beide delegaties concrete gemeenschappelijke resoluties bepaald, bijvoorbeeld met het oog op een betere behandeling van uitleveringsdossiers.

Op haar 18de vergadering heeft de gemengde adviescommissie in burgerlijke zaken zich op haar beurt gebogen over individuele dossiers van parentale kinderontvoering, het grensoverschrijdend bezoekrecht en specifieke vragen over het recht van personen. In die domeinen en aan de hand van internationale instrumenten werd er beslist tot het uitvoeren van concrete acties. Er was eveneens consensus om de optie van bemiddeling aan te moedigen in de dossiers behandeld door de commissie.

Beide ministeries van Justitie hebben tot slot een actieplan ondertekend met het oog op de versterking van de administratieve samenwerking. Bedoeling is om vlotter goede praktijken uit te wisselen tussen de administraties. Bovenop die uitwisseling van expertise eigen aan elke instelling, zal het akkoord ook toelaten om de samenwerking te consolideren in het kader van een reeks gemeenschappelijke thema's zoals de modernisering van Justitie.

De minister van Justitie heeft de debatten gesloten met felicitaties aan beide landen om de gerechtelijke en administratieve samenwerking te versterken. Hij benadrukte nogmaals zijn ambitie om de inspanningen rond kennisoverdracht en wederzijds respect tussen de Belgische en Marokkaanse culturen verder uit te bouwen.

Contact: press@just.fgov.be