Van 17 tot 24 november 2013 zijn raadsheer Alain Smetryns en advocaat-generaal Damien Vandermeersch op initiatief van de Belgische technische coöperatie op missie geweest te Bujumbura met het oog op een uitwisseling met het Hoogste Gerechtshof aldaar en inzonderheid met de Kamer van Cassatie rond de thema’s “cassatietechniek” en “beheer van de jurisprudentie”.

De Kamer van Cassatie kampt er met een grote achterstand van circa 10.000 dossiers. 220 nieuwe dossiers stromen binnen per maand en de 11 magistraten werken er circa 120 per maand af, hetgeen voor een permanente aangroei van de stock zorgt.

Oorzaak hiervan is voornamelijk dat de Burundische burgers in persoon zonder de bijstand van een advocaat een cassatieberoep kunnen instellen, dat weliswaar weinig kansen op slagen heeft.

Tijdens de gezamenlijke werkzaamheden konden vrij vlug bepaalde inefficiënties in de procedure zoals zij tot dan gevoerd werd, worden ontwaard en rechtgezet. In gezamenlijk overleg en studie met de collega’s van het Hoogste Gerechtshof werd een spoedprocedure voor de klaarblijkelijk onontvankelijke cassatieberoepen uitgewerkt, werden diverse modelarresten opgesteld, alsmede een vademecum met courante formules van verwerping (onontvankelijkheid van zowel het cassatieberoep als van de cassatiemiddelen) aangepast aan het Burundische recht.

De nadruk werd ook gelegd op het belang van het “juridisch syllogisme” dat aan de basis ligt van de redactie van onze arresten en de erin vervatte rechtsregels best tot uiting brengt.

Ten slotte werd ook een aanvang genomen met het opstellen van trefwoorden en van “kopjes” met het oog op het beheer van de jurisprudentie, dat actueel quasi onbestaande is.

De collega’s van Burundi waren bijzonder  enthousiast over de werkinstrumenten die aldus werden uitgewerkt en de Belgische magistraten hebben goede hoop dat er effectief iets zal bewegen. Het streefdoel is het wegwerken, naast de afhandeling van de nieuwe zaken, van 2.500 zaken uit de stock binnen de zes maanden.