Elf maanden na de wet van 18 februari 2014 over de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie, is de oprichting van het College van hoven en rechtbanken een feit. De tien korpschefs die het College bevolken, kwamen voor de eerste keer samen op 25 november. Op die vergadering verkozen ze in consensus Jean-Louis Desmecht, voorzitter van de vrede- en politierechters van Hengegouwen, tot voorzitter.

Meer info op de website van het College van hoven en rechtbanken

img