Minister van Justitie Jo Vandeurzen is sterk verontrust over de plannen van de burgemeester van Maastricht om aan de rand van de stad een groot commercieel drugscomplex te bouwen. De Minister heeft vandaag bij zijn Nederlandse ambtscollega Hirsch Ballin aangedrongen op overleg over deze zaak. Beide ministers kwamen overeen de kwestie te bespreken in de marge van de Informele Raad Justitie en Binnenlanlandse Zaken die eind volgende week plaatsheeft in Ljubljana, Slovenië. Ook Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael zal aan dat overleg deelnemen. De twee Belgische ministers overwegen een juridische actie in geval de burgemeester van Maastricht zijn plannen onverkort zou willen uitvoeren.