Crossborder won op 11 december 2020 de gouden medaille in de categorie ‘Security & Safety’. Deze award bekroont niet alleen het succes van het Crossborder-project, maar ook de doeltreffende samenwerking tussen verschillende publieke en private partners.

Projectleider Vincent FloréOp 11 december 2020 vond de vijfde editie van de Publica Awards plaats: volledig virtueel en corona-proof. De Publica Awards bekronen jaarlijks de unieke projecten van publieke actoren en hun partners in vijf categorieën. Crossborder haalde samen met 8 andere projecten een nominatie binnen in de categorie ‘Security & Safety’. Het is met trots dat we melden dat Crossborder de gouden medaille in de categorie ‘Security & Safety’ mee naar huis mocht nemen.

Verkeersveiligheid als prioriteit

Streven naar een betere verkeersveiligheid is een belangrijk doel van Crossborder. Daarom zetten we hard in op een efficiëntere verkeershandhaving door:

  • de effectiviteit van wegcontroles te verbeteren;
  • toe te zien op een strengere financiële strafuitvoering over de landsgrenzen heen.

Het is niet mogelijk om aan een verkeersboete te ontsnappen, of het nu gaat om:

  • Belgische overtreders die hun verkeersboete in hun brievenbus of e-Box krijgen
  • Europese overtreders die hun verkeersboete ontvangen in hun eigen landstaal.

Daarnaast zet Crossborder in op een doorgedreven digitalisering van processen om te zorgen voor een beter digitale gegevensuitwisseling tussen politie, justitie en financiën en een verlaging van de administratieve werklast. Zo kunnen zij zich focussen op hun kerntaken.

Doeltreffende samenwerking

Het succes van Crossborder is te danken aan een doeltreffende internationale én interdepartementale samenwerking. Dagelijks bundelen heel wat magistraten, FOD Justitie, FOD Financiën, FOD Mobiliteit, FOD BOSA, de gewesten en de geïntegreerde politie hun krachten in de strijd naar een betere verkeersveiligheid.

De private partners bpost, Speos, PwC, AXI-NSI, DXC en Tobania spannen zich in om alle achterliggende processen maximaal te digitaliseren zodat het hele beheer verweven raakt in een performant IT-systeem. De coördinatie en aansturing gebeurt centraal door de projectgroep Crossborder onder leiding van de SAT Justitie1.

1 Het Technisch en Administratief Secretariaat, ook wel bekend als SAT Justitie, werd opgericht om de minister van Justitie bij te staan en te adviseren over politiebeleid en -beheer.

Cijfers

Het succes van Crossborder toont zich in de cijfers:

  • In 2019 verstuurden we bijna 5 miljoen verkeersboetes.
  • 93% van de overtreders betaalde hun boete spontaan nadat ze een onmiddellijke inning of minnelijke schikking ontvingen. In 2018 was dit nog maar 80%.
  • Dit betekent dat minder dan 7% van de verkeersboetes onbetaald blijft in de fase van de vrijwillige inning.
  • Tussen maart 2019 en 11 september 2020 stuurden we in totaal meer dan 25 000 bevelen tot betalen uit.

In maart 2019 lanceerden we de automatische verzending van het bevel tot betalen. Dit is de laatste waarschuwing die een hardleerse wanbetaler krijgt, voordat we het dossier opsturen naar de FOD Financiën voor een gedwongen invordering. Door ook de fase van de gedwongen invordering te digitaliseren, sluit de overheid de financiële strafketen en volgt de vervolging automatisch, zowel in V

Deze award is een bekroning voor het fantastische werk van politie, parket, financiën, mobiliteit en andere diensten. Federale, regionale en lokale overheden zetten zich samen in voor een beter handhavingsbeleid. Door de pakkans te verhogen en de boetes effectief te innen, verbeteren we de verkeersveiligheid. Belgen en Europese burgers krijgen hun verkeersboete onmiddellijk in hun e-Box of brievenbus. Resultaat: 93% betaalt zijn boete tijdig. Kleine anekdote. Mijn vrouw reed onlangs te snel. Vier dagen later had ze haar boete al in de e-Box en betaalde ze die met een QR-code.

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne

Meer informatie

Contact

FOD Justitie
press@just.fgov.be