Twee Koninklijke Besluiten, nodig om de dagelijkse werking van de Moslimexecutieve te verzekeren, zijn ondertekend. De Moslimexecutieve is het orgaan dat de belangen van de islamitische eredienst in België vertegenwoordigt.

De KB’s omvatten de taken die verstaan worden onder ‘lopende zaken’ (de werking van de moskeeën, de benoeming van de imams, de aanstelling van islamconsulenten in de gevangenissen, …), alsook de personen die erkend worden als lid van de Moslimexecutieve.

De geldelijke middelen voor deze opdrachten liggen vast en zullen dus op korte termijn ter beschikking gesteld worden.

Minister van justitie Stefaan De Clerck beklemtoont dat in tussentijd moet blijven gezocht worden naar een breed gedragen en doordacht concept voor de vernieuwing van de Moslimexecutieve.