De FOD Justitie ondersteunt de internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei. Maar niet alleen op deze dag. Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Aanpassing van de voornaam

De procedure is bestemd voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit.

Het dossier over de voornaamswijziging wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die over de aanvraag beslist.

De wijziging de registratie van het geslacht en de wijziging van de voornaam door een transgender zijn twee procedures die naast elkaar lopen. Een transgender kan een wijziging van zijn voornaam vragen zonder een wijziging van de registratie van het geslacht aan te vragen of omgekeerd.

Wetswijziging

In de toekomst zal de FOD Justitie en de minister van justitie niet meer tussenkomen in de procedure tot wijziging van een voornaam. De burger zal zijn vraag rechtstreeks kunnen voorleggen aan de ambtenaar van de burgerlijk stand die een beslissing zal nemen.

De aanvraag tot wijziging van de voornaam wordt vaak samen gesteld met de vraag tot wijziging van de registratie van het geslacht. Op deze manier vermijdt de aanvrager dubbele kosten : 2x het paspoort vernieuwen, meerdere keren naar het gemeentehuis gaan, enz.

Vermoedelijk zijn er transgenders die wachten op deze wetswijziging zodat zij tegelijk een verzoek tot geslachtswijziging en voornaamswijziging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen stellen.

Cijfers

Cijfers op datum van 26/04/2018

Aanvragen voornaamswijziging transgenders bij de FOD Justitie sinds 1 januari 2018:

  • NL - 159
  • FR - 83
  • Totaal 242

Beslissing door de minister van justitie sinds 1 januari 2018:

  • NL - 136
  • FR - 81
  • Totaal 217

Aanvragen voornaamswijziging transgenders bij de FOD Justitie periode 2012 – 2017

  Totaal In het Nederlands In het Frans
2012 115 58 57
2013 85 59 26
2014 95 77 18
2015 116 86 30
2016 183 139 44
2017 208 162 46
26/4/2018 242 159 83

*/

We zien een sterk stijging van het aantal aanvragen en beslissingen sinds 1 januari 2018.

Deze stijging valt te verklaren door de versoepeling van de procedure in de nieuwe wet die van kracht ging op 1 januari.

Meer info