Illustratie van online betalen

Dat we moeilijke tijden kennen kan niemand ontkennen. De hoge gas- en energieprijzen wringen eenieder de nek om. Steeds meer mensen hebben moeite om hun facturen tijdig te betalen. Justitie speelt hierop in door het proces voor de aanvraag en verwerking van een afbetalingsplan voor strafrechtelijke boetes te vergemakkelijken door het te digitaliseren en automatiseren. Vanaf nu kunnen burgers een afbetalingsplan aanvragen via Just-on-web. Een enorme stap vooruit qua gebruiksvriendelijkheid voor de burger.

Sinds enige tijd is het mogelijk een afbetalingsplan te vragen voor minnelijke schikkingen (zowel de gewone minnelijke schikkingen als die in het kader van een inbreuk tegen de Covid-maatregelen). Tot op vandaag gebeurde dit proces handmatig. In het kader van de digitalisering van Justitie, wordt deze procedure nu ook digitaal. 

Papieren procedure

Tot dusver moesten de afbetalingsplannen op papier aangevraagd worden. Daarna gebeurde ook de verwerking van een (aanvraag tot) afbetalingsplan geheel handmatig. Een handeling die veel tijd vergt voor zowel de burger die een aanvraag doet, als de parketmedewerker die de aanvraag verwerkt. Daarnaast is dit ook een verouderde procedure die veel papierlast met zich meebrengt. 

Digitaal proces

De nieuwe procedure staat de burger of onderneming toe om online een afbetalingsplan aan te vragen en op te volgen. Concreet zult u via de website van de FOD Justitie – www.justonweb.be – digitaal een afbetalingsplan kunnen aanvragen tot 3000 euro. U kan de betaling spreiden over maximaal zes maanden, waarbij u eveneens de maandelijkse vervaldag kan aanpassen. Het afbetalingsplan wordt automatisch goedgekeurd bij betaling van de eerste schijf. Eens u een aanvraag indient, krijgt u een bevestiging en kan u de status blijven volgen via Just-on-web. De schijven worden maandelijks van de rekening geboekt via domiciliëring, en stoppen automatisch na de laatste vervaldag.

Een menselijke Justitie

Iedereen kan een afbetalingsplan aanvragen. Zowel burgers als ondernemingen kunnen via Just-on-web een afbetalingsplan voor een strafrechtelijke boete aanvragen. Daarnaast is een afbetalingsplan voor een strafrechtelijke boete geheel vrij van interest. Een unicum dat zeer ongebruikelijk is bij een afbetalingsplan. Wel is het belangrijk dat men het afbetalingsplan tijdig aanvraagt om te vermijden dat de boete verder gaat evolueren. Binnen enkele maanden zal het ook mogelijk zijn afbetalingsplannen aan te vragen voor verkeersboetes.

Justitie heeft begrip voor mensen met betalingsmoeilijk­heden, en wil het beleid menselijker, toegankelijker en digitaler maken.