Waarom en hoe duurzamer aankopen? Onder welke voorwaarden kunnen milieu- of sociale clausules geïntegreerd worden die de toegang voor kleine en middelgrote ondernemingen tot federale overheidsopdrachten bevorderen? Waarop moeten de aankopers van de FOD Justitie letten?

Dit zijn de vragen die tijdens de infosessie op 27/11/2014 besproken werden. De infosessie werd georganiseerd op initiatief van de Dienst Duurzame Ontwikkeling van de Diensten van de Voorzitter, de Sectie Wervingspolitiek van de Stafdienst BBL en de Directie Competentiemanagement en Kennismanagement van de Stafdienst P&O. Met bijna 70 deelnemers verenigde deze infosessie de aankopers van de verschillende entiteiten van de FOD alsook andere federale aankopers.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling presenteerde het doel van deze nieuwe omzendbrief van 16 mei 2014 (B.S. van 21 mei 2014) voor een duurzame aankooppolitiek en de gids voor duurzame aankopen die als gids kan dienen. Actiris lichtte de strekking van de sociale clausules en hun impact op de inschakeling op de tewerkstellingsmarkt alsook door meer beroep te doen op beschutte werkplaatsen toe. Als laatste vertelde de FOD P&O over de toekomstige strategie om duurzame producten te integreren in de FOR CMS overheidsopdrachten.

Het is nu aan hen om de opgedane kennis over duurzame overheidsopdrachten in de praktijk om te zetten!

img

img

img

img

img

img