Twee jaar geleden startte het project ‘Finding Education for Female Inmates’ (FEFI), een multilateraal project gefinancierd door de Europese Unie, waarbij 8 partnerlanden de leervragen van vrouwelijke gedetineerden in kaart hebben gebracht. In ons land namen de gevangenissen in Brugge en Hasselt deel, in samenwerking met het onderwijsconsortium WEBROS.

Na een voorbereidend onderzoek in de deelnemende landen bleek dat onderwijs aan vrouwelijke gedetineerden een apart verhaal is. Vrouwen vormen een grote minderheid binnen onze gedetineerdenpopulatie (

De gevangenissen in Brugge en Hasselt werkten het project ‘Ladies on the Move’ uit dankzij de steun en medewerking van diensten van de Vlaamse Gemeenschap. De vrouwelijke gedetineerden konden tijdens een aantal lessen in kleine groepjes werken aan hun communicatievaardigheden en zelfwaardegevoel en de opgedane kennis toepassen in de sportlessen die hieraan werden gekoppeld.

Op 24 september vond de slotconferentie plaats in het Watersidegebouw in Brussel. Tijdens een videoconferentie stelden de deelnemende landen hun projecten en de evaluatie hiervan aan elkaar voor. In de namiddag debatteerden enkele experts (o.a gevangenisdirecteurs, sportcoördinator, beleidscoördinator, enz.) over hun visie op opleiding in de gevangenissen.

img