Fiets op de grond na aanrijding

Vanaf 21 april zullen bepaalde overtreders een nieuwe sensibiliseringsfiche ontvangen die bestuurders sensibiliseert over het delen van de weg met fietsers. Deze fiche vervangt tijdelijk de fiche over rijden met een overdreven snelheid op autosnelwegen. Het aantal ongevallen waarbij een fietser betrokken is, steeg de laatste jaren met 21%. Het is belangrijk om hierop in te spelen nu de fiets aan populariteit wint, vooral sinds de start van de sanitaire crisis.

Dat sensibiliseringsfiches een positief effect hebben op de voornemens van bestuurders blijkt uit een studie van de KU Leuven over de Vlaamse regionale snelheidsfiches. Enkel het opleggen van een boete volstaat helaas niet om verkeersovertreders te sensibiliseren. Door het toevoegen van een informatieve fiche of een sensibiliserende getuigenis aan de boete wordt dit doel echter wel bereikt: tot 25% van de bestuurders neemt zich voor om te letten op hun rijgedrag na het lezen van de sensibiliseringsfiche.

De fiets: nieuwe trend

Men kiest steeds vaker voor de fiets als vervoersmiddel. In 2020 steeg het aantal fietsers op de wegen met 64%. Twee belangrijke redenen liggen hier aan de basis. Ten eerste wordt er, zeker in Brussel, sterk geïnvesteerd in een betere infrastructuur voor fietsers. Ten tweede is er de sanitaire crisis. De coronamaatregelen, zoals reisbeperkingen, zorgen er immers voor dat het dagelijkse leven zich vaker lokaal afspeelt. Bovendien is fietsen milieuvriendelijker, goedkoper en beter voor de gezondheid. Geen wonder dus dat de fiets aan populariteit wint!

Helaas zien we de afgelopen tien jaar een stijging van het aantal lichamelijke en dodelijke ongevallen met fietsers. Het is dus nodig om weggebruikers opnieuw te herinneren aan enkele belangrijke verkeersregels.

Vervanging van de federale fiche over snelheid

De FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de FOD Financiën, de politie, het instituut VIAS en de gewesten (Brussel Mobiliteit, AWSR en VSV) bundelen opnieuw de krachten in de strijd voor een betere verkeersveiligheid. De nieuwe sensibiliseringsfiche herinnert overtreders aan enkele belangrijke verkeersregels uit de wegcode betreffende fietsers, zoals het houden van een veilige afstand, de snelheidsregels op een fietsstrook en de voorrangsregels.

Om zoveel mogelijk verkeersovertreders te sensibiliseren zal de fiche over fietsers gedurende zes maanden de federale fiche omtrent rijden met een overdreven snelheid vervangen. Bestuurders die een snelheidsovertreding begaan op de snelweg, zullen dus voortaan een sensibiliseringsfiche over fietsers bij hun boete krijgen.

Meer dan 2 800 000 fiches verstuurd

De sensibiliseringscampagne met de fiches ging van start op 21 mei 2019 en viert ondertussen haar tweejarig bestaan. De federale fiches sensibiliseren overtreders over onderwerpen zoals rijden met een overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol, het alcoholslot, het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van een gsm achter het stuur. Sinds oktober 2019 sturen ook de gewesten eigen fiches uit voor regionale snelheidsovertredingen.

Sinds de lancering zijn er in totaal 2 838 816 sensibiliseringsfiches verstuurd.

  21/5/2019 tot 30/12/2019 1/1/2020 tot 31/12/2020 
Veiligheidsgordel 15 005 22 699
Alcoholslot 4856 1772
Gsm 34 386 67 086
Overdreven snelheid (federaal) 280 282 355 163
  Oktober tot december 2019  
Overdreven snelheid (gewesten) 356 371 1 721 196
Totaal 690 900 2 147 916

Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Justitie

Iedereen heeft een plaats op de openbare weg. Maar voor automobilisten en fietsers is het niet altijd zo evident om de weg te delen. We merken vooral veel meer ongevallen bij de fietsers. In 2010 waren er 8517 ongevallen waarbij telkens minstens één fietser betrokken was; in 2019 waren dat er 10 304. Dit is dus een stijging van 21%. Met de nieuwe sensibiliseringsfiche willen we overtreders doen inzien wat de fatale gevolgen zijn van roekeloos gedrag op de weg. Justitie zet zich mee in voor meer verkeersveiligheid door een betere handhaving van de verkeersregels en door recidive tegen te gaan.

Georges Gilkinet, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit 

De laatste jaren besluiten steeds meer Belgen om dagelijks de fiets te nemen. Met het mooie weer in aantocht zal ik vast niet de enige zijn die vaker zal fietsen op de wegen en paden van ons mooie land. Vandaag begeven steeds meer voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en automobilisten zich samen in het verkeer. Jammer genoeg leidt dit maar al te vaak tot ongevallen die vermeden hadden kunnen worden. Als we allemaal wat meer opletten voor elkaar, kan iedereen veilig en rustig reizen. Het is dan ook van essentieel belang om iedereen te sensibiliseren op het gebied van verkeersveiligheid, zeker wanneer het gaat om actieve weggebruikers, fietsers en voetgangers. Ik steun deze sensibiliseringscampagne om samen verder te bouwen aan een steeds meer gedeelde, toegankelijke en veilige mobiliteit.