De nieuwe wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Voor meer informatie