Image of traffic by night

Justitie lanceert campagne en roept ondernemers op om bestuurders te identificeren

De FOD Justitie zet zich in voor een betere verkeersveiligheid. Een belangrijke schakel hierbij is het aanpakken van recidive. Om veelplegers op te sporen wordt nu ook de medewerking van de ondernemingen gevraagd. Elke onderneming is namelijk verplicht de bestuurder te identificeren die een overtreding begaat met een bedrijfswagen. Doet de onderneming dit niet, dan riskeert die een boete vanaf 500 euro. Om ondernemers bewust te maken van deze verplichting lanceert de FOD Justitie een campagne: ‘Boeten voor de fouten van een ander? Da’s niet just’.

Wanneer iemand een overtreding begaat met zijn of haar bedrijfswagen, staat de boete op naam van de onderneming gezien de wagen is ingeschreven op naam van een onderneming. De bestuurder die de overtreding effectief beging, is bijgevolg niet gekend. Daarom moeten ondernemingen altijd de bestuurder identificeren die de overtreding beging. Deze identificatieplicht geldt voor alle ondernemingen: zowel voor grote ondernemingen met een groot wagenpark, als voor leasingbedrijven en KMO’s die maar één voertuig hebben ingeschreven.

Voortaan zal Justitie elke onderneming, over heel België, op een uniforme manier vervolgen bij het niet-naleven van de identificatieplicht. Deze identificatieplicht voor ondernemingen is nog onvoldoende gekend bij veel ondernemers. Daarom start de FOD Justitie een campagne: ‘Boeten voor de fouten van een ander? Da’s niet just’. Met deze campagne wil de FOD Justitie ondernemers bewust maken van hun verplichting. Ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen door de bestuurder te identificeren en zo bij te dragen aan een veiliger verkeer. De campagne loopt onder andere via de verschillende kanalen op sociale media van de FOD Justitie.

Samen voor meer verkeersveiligheid

Eind 2022 rezen verschillende vragen bij ondernemers die een minnelijke schikking kregen van 509 euro omdat ze de bestuurder van een voertuig niet hadden geïdentificeerd terwijl ze de eerdere verkeersboete wel hadden betaald. Ondernemers wezen er op dat ze te goeder trouw dachten te handelen door de boete te betalen maar niet te identificeren. Het proefproject van Justitie waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet-respecteren van de identificatieplicht werd daarom begin november 2022 tijdelijk gepauzeerd. 

In overleg met de beroepsverenigingen voor ondernemingen werd de procedure voor de identificatie van de bestuurder bijgestuurd. Er kwam een aangepaste boetebrief en met een campagne maakt de FOD Justitie ondernemers nu verder bewust van hun verplichtingen. 

Boetebrief voor ondernemers

De boetebrief die een onderneming ontvangt wanneer iemand een overtreding begaat met een bedrijfswagen, verschilt van de brief die een burger ontvangt bij een overtreding. Zo staat er een duidelijke waarschuwing op voor de onderneming: de ondernemer die nalaat om de bestuurder van de wagen te identificeren, kan een minnelijke schikking van minimum 500 euro krijgen. 

De mogelijkheid voor de onderneming om te betalen voor de bestuurder is geschrapt op de boetebrief. Eenmaal de ondernemer de overtreder identificeert, ontvangt deze laatste een betaaluitnodiging om de boete te betalen. 

Eind 2022 werd de procedure om digitaal te identificeren een pak vereenvoudigd. Zo kunnen kleinere ondernemingen inloggen op Just-on-web als onderneming. Door zich te identificeren aan de hand van een digitale sleutel als eID of itsme kunnen ze zich onmiddellijk identificeren. Grotere bedrijven kunnen blijven gebruik maken van het bestaande systeem van rollenbeheer, dat ze ook al gebruiken voor andere doeleinden.

De visual van de campagne vindt u hier.

Perscontact

Edward Landtsheere
Woordvoerder digitalisering Justitie
Edward.Landtsheere@just.fgov.be
+32 479 44 93 29