17 MAY International Day Against Homophobia, Transphobia, Biphobia

Op woensdag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. Het is een gelegenheid om seksuele en genderdiversiteit te vieren en tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de discriminatie en het geweld waarmee veel LGBTQIA+-mensen wereldwijd nog steeds worden geconfronteerd. 

In België boekt justitie aanzienlijke vooruitgang in de strijd tegen alle vormen van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Met een score van 76% bereikt ons land de tweede plaats op de jaarlijkse ranglijst van de ngo ILGA-Europe. Aan de hand van een Regenboogkaart en -index rangschikt deze ngo 49 Europese landen van 0 tot 100% volgens hun wettelijke en beleidspraktijken ten aanzien van LGBTQIA+-personen.

Wat kan deze stijging verklaren? 

  • De wetswijziging m.b.t. haatmisdrijven om genderidentiteit, genderexpressie en seksuele kenmerken op te nemen als gronden voor bescherming;
  • Actieplannen voor LGBTQIA+-personen die de federale regering in 2022 heeft aangenomen, waaronder het antidiscriminatiebeleid, steunmaatregelen voor jongeren, initiatieven om de toegang tot gezondheidszorg te vergemakkelijken en openbare ruimten veiliger te maken;
  • Het door Petra De Sutter en Sarah Schlitz opgezette plan ter bestrijding van racisme en ter bevordering van diversiteit in de administratie, dat bewustmakingscampagnes en opleidingen over de antidiscriminatiewetgeving en welzijn voor federale ambtenaren omvat.

Hoe engageert de FOD Justitie zich?

De FOD Justitie organiseert regelmatig evenementen om thema's in verband met de LGBTQIA+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. Het meest recente vond plaats op 18 april in de vorm van een colloquium: 'Gender & Justice'. Tijdens deze dag van diepgaande discussies werden verschillende onderwerpen in verband met gender en justitie besproken, zoals gendergerelateerd geweld, gender in detentie en toekomstperspectieven op dit gebied. Het evenement vond plaats in een hybride vorm, online en ter plaatse in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Lees hier het verslag van de conferentie.

Laten we op deze Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie solidair zijn met al diegenen die strijden voor gelijke rechten en een meer inclusieve samenleving. Laten we samen werken aan een toekomst waarin iedereen vrij en veilig kan leven, ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden.