Over een periode van drie jaar organiseert Avocats.be op verschillende plaatsen in Brussel en Wallonië een twaalftal debatten. “Is de rechterlijke macht soeverein?”, dat was het thema van het eerste debat.

De actualiteit heeft de jongste jaren bewezen hoe moeilijk het wel is om de soevereiniteit van de rechterlijke macht te bevelen en na te leven.  Om de draagwijdte en de grenzen ervan te meten, die zijn vastgelegd in het internationaal en Europees recht, had Avocats.be twee keynote sprekers uitgenodigd: Koen Geens, minister van Justitie, en ridder Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.

De plechtige openingszitting van Avocats.be had plaats op 27 oktober 2016 in de Koninklijke Academie van België.

Meer informatie: www.avocats.be