Justice et Sécurité / Justitie en Veiligheid is een nieuw criminologisch tijdschrift, in het leven geroepen op initiatief van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en in samenwerking met de zes criminologische scholen van het land.

Het tijdschrift is gratis, tweetalig en elektronisch. Het stelt de conclusies van wetenschappelijk onderzoek ter beschikking aan een ruim publiek in een format dat openstaat voor niet-specialisten. Het behandelt onderwerpen op het vlak van strafrecht en veiligheid. De auteurs zijn afkomstig van alle wetenschappelijke instellingen en alle disciplines die tot relevante bevindingen over die onderwerpen komen.

Het tijdschrift heeft de ambitie om te informeren over kwesties die herhaaldelijk aan bod komen in het openbaar debat. Daarnaast wil het zoveel mogelijk kennis delen, kennis meestal verworven dankzij overheidsfinanciering, maar niettemin onbekend.

De teksten kunnen vrij geraadpleegd en gedownload worden via www.jsjv.be. Wie graag op de hoogte blijft, kan zich inschrijven op de elektronische nieuwsbrief.

Voor meer inlichtingen: info@jsjv.be