Illustratie lancering just-on-web

Op 28 oktober 2021 lanceert justitie het nieuwe digitale platform Just-on-web. Burgers en ondernemingen kunnen op dit platform in de eerste plaats terecht voor het beheren en afhandelen van hun boetes. Hiermee neemt justitie een eerste stap in de centralisering van haar digitale diensten. 

Tot op heden bestonden er twee websites waarop burgers en ondernemingen terecht konden, afhankelijk van het type boete dat ze ontvingen: verkeersboetes.be of uwboete.be voor strafrechtelijke boetes. De websites verkeersboetes.be en uwboete.be worden nu vervangen door één platform: Justonweb.be/fines

Andere website, dezelfde functionaliteiten

Burgers en ondernemingen zullen op Just-on-web over precies dezelfde digitale opties beschikken voor het beheren en afhandelen van hun boetes. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten, dient men zich simpelweg in te loggen met een digitale sleutel, zoals eID of itsme. Aangezien niet iedereen beschikt over een eID, blijft het ook mogelijk om zich in te loggen met het systeemnummer en de identificatiecode die vermeld staan op de boete. 

Verkeersboetes

De functionaliteiten voor het beheren en afhandelen van verkeersboetes blijven hetzelfde. Burgers en ondernemingen kunnen hun verkeersboete dus nog steeds volledig digitaal afhandelen. Ook kan men nog steeds een overzicht aanvragen van alle verkeersboetes van de afgelopen 36 maanden na login met een digitale sleutel (bv. eID of itsme).

Ondernemingen behouden bovendien de mogelijkheid om online de bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding te identificeren. Bovendien kunnen ondernemingen blijven gebruikmaken van de rol ‘verkeersboetes’ om medewerkers in staat te stellen verkeersboetes af te handelen in naam van de onderneming. 

Strafrechtelijke boetes

Burgers en ondernemingen kunnen niet alleen verkeersboetes, maar ook strafrechtelijke boetes beheren en afhandelen via Just-on-web. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten als op uwboete.be. Zo kunnen burgers bijvoorbeeld een afbetalingsplan aanvragen voor hun strafrechtelijke boete. Echter zal is het voorlopig nog niet mogelijk om strafrechtelijke boetes volledig digitaal te betwisten. 
Een belangrijke nieuwe functionaliteit voor ondernemingen is de rol ‘strafrechtelijke overtredingen’. Net zoals de rol ‘verkeersboetes’ kunnen ondernemingen de rol ‘strafrechtelijke overtredingen’ toewijzen aan één of meerdere medewerkers om ervoor te zorgen dat zij strafrechtelijke inbreuken in naam van de onderneming kunnen afhandelen. 

Andere digitale diensten van justitie

Just-on-web geeft ook toegang tot andere digitale diensten van justitie. Zo kunnen burgers op Just-on-web terecht voor volgende zaken: