De FOD Justitie publiceert deze maand zijn nieuw verslag “Justitie in cijfers 2015-2019”. Het geeft een overzicht van de evolutie van de cijfers inzake het justitiepersoneel en -budget, de activiteiten die worden uitgeoefend in de verschillende entiteiten en de behandeling van de dossiers doorheen de strafketen. 

Daar vindt u bijvoorbeeld de volgende informatie terug:

 • in 2019 werd een begroting van 1 948 miljoen euro toegekend aan Justitie (vereffeningskredieten);
 • op 31 december 2019 werkten 23 106 personen bij de FOD Justitie;
 • de vrouwen vertegenwoordigden dus 53 % van de personeelsbezetting:
  • 67 % binnen de rechterlijke orde;
  • 57 % binnen de magistratuur;
  • 70 % van het administratief personeel van de hoven en rechtbanken;
 • in vijf jaar tijd heeft de directie Infrastructuur een bedrag van 11 miljoen euro geïnvesteerd, inzonderheid om de gerechtsgebouwen te beveiligen door de uitbreiding en vervanging van bestaande installaties;
 • de stroom van strafzaken die in de correctionele parketten werden geopend of heropend, is gedaald van 615 799 zaken in 2015 naar 575 170 zaken in 2019, wat neerkomt op een daling van 7 %;
 • het aantal nieuwe zaken dat in 2019 is binnengestroomd in de verschillende hoven en rechtbanken, wordt verdeeld als volgt:
 • in de periode 2013-2018 was het de tendens dat de gevangenisbevolking afnam, maar in 2019 groeide ze opnieuw lichtjes aan. In 2019 waren er elke dag gemiddeld 10 559 gedetineerden aanwezig in de Belgische inrichtingen;
 • in 2019 werden dankzij het Crossborder-project bijna 5 miljoen verkeersboetes verstuurd.

Dit verslag bevat eveneens statistische informatie inzake de veroordelingen, de follow-up van de dossiers in de justitiehuizen, alsook andere soorten dossiers behandeld door de verschillende departementen.