Illustratie statistieken

De FOD Justitie heeft de presentatie van de cijfers van Justitie op zijn website bijgewerkt. Hierbij is het formaat veranderd. De cijfers worden nu dynamischer en per thema weergegeven.

De FOD Justitie publiceert al verschillende jaren Justitie in cijfers, een jaarlijkse brochure met de statistieken van de zeer gediversifieerde beroepen en activiteiten binnen de instelling. 

In deze nieuwe uitgave over de cijfers van 2016 tot 2020 verschijnen de reeksen van statistieken per thema op de website van de FOD Justitie zodra ze beschikbaar zijn. 

De verschillende departementen die bijdragen aan deze verspreiding, kunnen daardoor op hun eigen ritme gegevens overzenden en laten publiceren.
Zodra alle thema’s online staan, vindt u ze samengebundeld in de brochure Justitie in cijfers onder de daartoe bestemde rubriek. U kunt er ook de vorige uitgaven raadplegen. 

De evolutie 2016-2020 van enerzijds het budget en het personeel en anderzijds het directoraat-generaal Wetgeving zijn de eerste thema’s die online beschikbaar zijn. 

2020 werd afgesloten met een totaalbedrag van 1 998 993 365 euro aan vereffeningskredieten. Die kredieten blijken hoger dan die van de vorige vier jaar.  

In 2020 (31/12) werkten 23 459 personen voor Justitie, wat een beetje meer is dan in 2019. De toename van het aantal vrouwen in Justitie wordt vanaf 2016 voortgezet; hun verhouding gaat van 51 % naar bijna 54 % voor de volledige personeelsbezetting.  

Meer informatie?