Assisenjury

De FOD Justitie biedt voortaan een volwaardig aanbod voor psychologische ondersteuning aan. Extern is dit bedoeld voor juryleden in assisenzaken die nadien nood hebben aan psychologische ondersteuning. Intern is het gericht op magistraten en medewerkers van Justitie in geval van ingrijpende werkgerelateerde problemen.  

Concreet kan Justitie mensen uit beide doelgroepen doorverwijzen naar een netwerk van therapeuten doorheen het land. Daarvoor is een samenwerking opgezet met Pobos, een adviescentrum voor welzijnszorg dat adequate hulp organiseert na schokkende gebeurtenissen of psychosociale problemen.

Personen die in aanmerking komen, kunnen maximaal 10 gratis sessies krijgen met een geschikte therapeut. Als de match tussen cliënt en therapeut niet goed zit, is het perfect mogelijk om een andere therapeut aan te duiden. Als na afloop blijkt dat er verdere begeleiding nodig is, kan de cliënt de begeleiding met diezelfde therapeut verder zetten op eigen kosten. Financieel blijft een beperkte tegemoetkoming van de overheid wel mogelijk aangezien het, in dat geval, gaat om therapeuten die erkend zijn door het RIZIV.

Gegarandeerd aanbod voor juryleden

Wie dienst doet als jurylid tijdens een assisenzaak kan geconfronteerd worden met harde beelden en snijdende getuigenissen. Om dat te kunnen plaatsen, is begeleiding na afloop vaak geen overbodige luxe. Tijdens het proces mogen juryleden onder geen enkel beding beïnvloed worden door derden. Het is dus om juridische redenen dat psychologische begeleiding pas nadien een optie is.

Het nieuw aanbod garandeert de beschikbaarheid van geschikte professionele hulpverlening en laat ook toe om het project te evalueren. De stafdienst P&O van de FOD Justitie volgt de kwaliteit van de dienstverlening van nabij op en houdt rekening met de feedback van de cliënten.

Dit aanbod wordt toegankelijk voor juryleden van assisenzaken die nadien nood hebben aan begeleiding.

Optie voor personeelsleden

Ook intern kunnen magistraten en medewerkers van Justitie aanspraak maken op dit systeem. Als zij ingrijpende werkgerelateerde problemen ervaren (bijv. na een veiligheidsincident of na confrontatie met harde elementen uit gerechtelijke dossiers), kan er een aanvraag worden ingediend bij de firma Pobos.

Voor personeelsleden waren er (behalve de bestaande opvangteams binnen het gevangeniswezen en eventueel lokale psychologen) nog geen structurele opties om aanspraak te maken op psychologische ondersteuning. Dit nieuw aanbod wil een degelijk antwoord bieden op die reële nood.

Externe partner 

Dit aanbod creëren, was niet vanzelfsprekend omdat Justitie nood heeft aan een aanzienlijk aantal therapeuten die overal in het land inzetbaar moeten zijn. Daarom heeft de FOD Justitie beslist om via een overheidsopdracht op zoek te gaan naar een geschikte privé-partner.  
 
Sarah Blancke, stafdirecteur P&O, FOD Justitie

Met de oprichting van het expertisecentrum Well-Being binnen de stafdienst P&O, wensen we een volwaardige HR-partner te zijn inzake welzijnsgerelateerde materie voor alle medewerkers van de FOD Justitie. Het aanbieden van psychologische ondersteuning aan medewerkers, en in dit geval ook aan juryleden van assisenzaken, is rechtstreeks inspelen op een reële nood op het terrein.

Jean-Paul Janssens, voorzitter van het directiecomité, FOD Justtie

Met dit belangrijke initiatief verbetert de FOD Justitie verder zijn beleid inzake welzijn op het werk. Dat is in het belang van onze medewerkers, van de beroepsmagistraten, van juryleden (na afloop van het proces) en van het gerechtspersoneel. We zijn ons ervan bewust dat vele actoren van justitie het hoofd moeten bieden aan crisissituaties en dat het onze verantwoordelijkheid is om hen te helpen en te steunen tijdens - en na - dergelijke moeilijke professionele momenten. Met onze stafdienst P&O zullen we verder blijven waken over het welzijn op het werk binnen het departement Justitie.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie

Er wordt vaak aangehaald dat justitie mensenwerk is. Dat klopt, onze gerechtsmedewerkers, onze magistraten en het personeel van de gevangenissen komen vaak moeilijke situaties tegen en zien soms gruwelijke zaken zoals moord, kindermisbruik enz. Het is dan ook een goed initiatief dat we psychologische ondersteuning kunnen aanbieden aan iedereen die daar nood aan heeft. Onze mensen zijn ons kapitaal. Ook voor juryleden, die tijdens een assisenzaak het werk van een rechter doen, wordt dit voorzien.

Cyriel Lambrix, zittingsdeurwaarder op rust uit Tongeren, auteur van ‘Daders en Slachtoffers’ 

In 30 jaar dienst voor Vrouwe Justitia, meer dan 121 assisenzaken, en een 1600-tal gesprekken, maakte ik van dichtbij heel wat mooie en trieste momenten mee met juryleden. In die rol wordt iedereen geconfronteerd met stress, lijden en overlijden. Choquerende gebeurtenissen. Het maakt altijd impact. De optie tot psychosociale ondersteuning na zo’n proces is zeker een must, ik pleit er al jarenlang voor. Dat dit aanbod er nu komt, maakt van mij een tevreden man. Justitie hoort de nood te erkennen, bijstand te verlenen en mentale zorg centraal te stellen. Juryleden verdienen dat.