Cloud computing

In een samenleving waar mensen in enkele kliks hun hele leven organiseren, kan en mag Justitie niet achterblijven. Daarom maken we onze aanpak menselijker, sneller en straffer. Zodoende maakt Justitie het mogelijk bepaalde gerechtelijke dossiers online te raadplegen via haar digitale portaal, Just-on-web. Justitie bewandelt hiermee het verdere pad richting de digitalisering van haar diensten, en biedt zo een vertrouwde en eenvoudige omgeving voor het raadplegen van digitale dossiers.

Vanaf heden is het bij een aantal rechtbanken mogelijk om je eigen gerechtelijk dossier te raadplegen via Just-on-web, het digitale portaal van Justitie. Voornaamste doel hierbij is slachtoffers in een vertrouwde omgeving, eventueel samen met een justitieassistent, hun dossier te kunnen laten opvragen én inkijken. Als slachtoffer hoef je dus niet meer naar de rechtbank om je dossier in te kijken. Door zich op Just-on-web met een digitale sleutel (eID of itsme) in te loggen, kunnen burgers online toegang vragen tot hun eigen dossier. Bij de oproeping worden ze van deze digitale dienstverlening op de hoogte gesteld. 

Een snelle en efficiënte dienstverlening

Via de online applicatie “Gerechtelijk dossier” op Just-on-web dient er allereerst toegang te worden aangevraagd tot het gerechtelijk dossier. Van zodra een dossier beschikbaar is, en na goedkeuring door de griffie, kunnen zowel burgers als advocaten dit gedurende een bepaalde periode raadplegen vanop hun eigen computer. Met deze nieuwe online dienst wil Justitie de toegangsaanvraag tot een dossier automatiseren en faciliteren. Efficiëntie verzekerd, zowel langs de kant van de burgers en advocaten, als de kant van Justitie zelf. Door dossiers te digitaliseren zal er sneller gewerkt kunnen worden, en kan een aanvraag sneller en efficiënter behandeld worden zonder dat burgers of advocaten zich nog naar de griffie dienen te verplaatsen. De online dienstverlening zorgt eveneens voor papier- en transportbesparing, wat de planeet ten goede komt. Bovendien is het nemen van een kopie van je dossier – dat soms meer dan 250 pagina’s kan bevatten – kostelijk, en kan dit zelfs oplopen tot 1.450 euro. Dankzij Just-on-web kan zowel de aanvraag als de inzage nu volledig gratis en digitaal gebeuren, en kan een dossier door meerdere personen tegelijkertijd geraadpleegd worden

Gefaseerde digitalisering

De online dienstverlening wordt gradueel uitgerold. In een eerste fase ligt de focus op de reeds gescande gerechtelijke onderzoeken in de fase van de regeling rechtspleging door de raadkamer of de behandeling door de correctionele rechtbank waarin kwetsbare personen betrokken zijn. Je persoonlijk in een publieke ruimte – zoals een griffie – moeten aanbieden om toegang tot je dossier te krijgen kan confronterend zijn. Voornaamste doel is dan ook om de slachtoffers in hun vertrouwde omgeving toe te laten hun dossier vanop afstand digitaal op te vragen en in te kijken. Slachtoffers die hun dossier willen inkijken kunnen hierbij begeleid worden door een justitieassistent. Concreet gaat het in deze eerste fase om dossiers aangaande seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, moord of (poging) doodslag waarin het gerechtelijk onderzoek klaar is voor de regeling van de rechtspleging (doorverwezen naar de raadkamer) of behandeling door de correctionele rechtbank. Het dossier moet daarnaast ook reeds gescand zijn door de griffie. In een tweede fase zal worden gefocust op de overige onderzoeken, alsook gedagvaarde dossiers met specifieke delictscodes en geseponeerde dossiers waarvoor kopiename mogelijk is. Dit wordt voorzien in het najaar van 2022.

Dossier fysiek inkijken blijft mogelijk

Deze online dienstverlening is aanvullend, bovenop de reeds bestaande dienstverlening waarbij betrokkenen hun dossier op de griffie kunnen raadplegen. De burger die niet over internet of een digitale sleutel beschikt (eID of itsme), kan zijn dossier nog steeds op een pc in de griffie raadplegen. 
Justitie werkt eraan om in de loop van dit najaar deze dienstverlening van online toegang vragen tot bepaalde dossiers fors uit te breiden zodat het percentage van digitaal aangeboden dossiers stelselmatig kan worden verhoogd. In een eerste fase zal ongeveer 25% van dossiers die in de regeling rechtspleging zitten, digitaal voorhanden zijn.