De FOD Justitie publiceert een nieuwe uitgave van ‘Justitie in cijfers’ met kerncijfers uit de periode 2011 - 2016.

Deze editie van het rapport biedt een cijfermatig overzicht van het budget, het personeel, de werking van de rechterlijke organisatie, de penitentiaire inrichtingen en de justitiehuizen.

De publicatie biedt u bovendien een inkijk in statistieken over meer specifieke onderwerpen: internationale adoptie, (voor-)naamsveranderingen, internationale kinderontvoeringen, stichtingen van openbaar nut, internationale vzw’s, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, internationale rechtshulp in strafzaken, wapens en genadeverzoeken.

Een greep uit wat u kan ontdekken:

  • 23 236 mensen werken voor Justitie, 50 % onder hen is aan de slag bij de rechterlijke orde en 42 % bij het directoraat-generaal Penitentiaire instellingen (d.d. 31 december 2016);
  • 1266, 3 miljoen euro is het prijskaartje voor personeelskosten, wat neerkomt op 73,4 % van het totaal budget (d.d. 31 december 2016);
  • bijna 1400 medewerkers van het DG Justitiehuizen, het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht en de gesloten jeugdinstellingen (Saint Hubert, Everberg en Tongeren) zijn overgeheveld naar het gemeenschapsniveau in het kader van de zesde staatshervorming op 1 januari 2015;
  • 54 % van de magistraten zijn vrouw, in 2016. Het aantal vrouwen binnen de magistratuur stijgt gestaag sinds 2011;
  • 5047 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn in 2015 aangekomen op Belgisch grondgebied, bijna drie maal meer dan in 2014. Dit leidde tot een gevoelige achterstand in de toewijzing van voogden voor die jongeren, die inmiddels volledig is weggewerkt.

Benieuwd naar meer?

Deze cijfers en meer vindt u terug in de nieuwe editie van ‘Justitie in cijfers’. Dit digitaal rapport bevat alle sleutelstatistieken van justitie voor de periode 2011-2016.

Meer info

Contact

Dienst Strategische ondersteuning

Secr-aso@just.fgov.be