Het leven is de laatste maanden alsmaar duurder geworden. In deze optiek lanceerde de FOD Justitie eind 2022 afbetalingsplannen voor verschillende soorten boetes, namelijk correctionele boetes, boetes afkomstig van arbeidsauditoraten en verkeersboetes. Vooral voor die laatste was er veel vraag naar en behoefte aan een dergelijke betalingsfaciliteit. Amper twee weken na de lancering werden er al meer dan 1500 afbetalingsplannen voor verkeersboetes aangevraagd. Hoe zit het nu zes maanden later?

Eind december 2022 lanceerde de FOD Justitie afbetalingsplannen voor verkeersboetes. Sinds september 2022 was dit al mogelijk voor correctionele boetes, en begin 2023 werden daar ook de boetes afkomstig van arbeidsauditoraten aan toegevoegd. Voornamelijk de afbetalingsplannen voor verkeersboetes waren een langverwachte dienstverlening. Het contact center van de dienst Verkeersboetes kreeg namelijk vaak de vraag of het niet mogelijk was de boete in schijven te betalen.

20 719 afbetalingsplannen

De cijfers liegen er niet om. De mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen kwam voor velen als een oplossing om de boete in schijven te betalen. Tot begin juni 2023 werden er in totaal al 20 719 afbetalingsplannen aangevraagd. Concreet werden er voor correctionele minnelijke schikkingen 242 afbetalingsplannen aangevraagd, en voor minnelijke schikkingen van arbeidsauditoraten 28 afbetalingsplannen. Onder die laatste vallen onder andere boetes voor uitkeringsfraude en zwart werk. Voor verkeersboetes ligt het aantal aanvragen veel hoger: met meer dan 18 000 aanvragen voor afbetalingsplannen komen de verkeersboetes op kop te staan.

65% kiest voor een afbetaling in 6 schijven

Via Just-on-web kan iedere burger nu een afbetalingsplan voor een verkeersboete aanvragen. De overtreder kan zelf kiezen in hoeveel schijven hij de boete wil afbetalen, met een maximum van 6 maanden. De meerderheid kiest dan ook voor dat maximum van 6 maanden, dat komt neer op bijna 65% – of 13 439 – van het totaal aantal aanvragen.

De betaling van de eerste schijf zorgt ervoor dat de andere maandelijkse schijven automatisch gedomicilieerd worden op de bankrekening. In 87,53% van alle gevallen worden alle schijven op tijd betaald. Na de vervaldag van de laatste schijf stopt de domiciliëring automatisch. De burger wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van het afbetalingsplan, maar kan de status ook opvolgen via Just-on-web.

Afbetalingsplannen voor verkeersboetes

Iedereen die een verkeersboete ontvangt kan hiervoor een afbetalingsplan aanvragen. Dit kan geheel digitaal en eenvoudig via Just-on-web. Via datzelfde platform kan men na de aanvraag – én goedkeuring – de status van het plan opvolgen. Het aanvragen van een afbetalingsplan is mogelijk voor iedereen. De overtreder hoeft zijn financiële situatie niet te bewijzen. Bovendien is een afbetalingsplan volledig vrij van intrest. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan de overtreder dient te voldoen, zo dient men het afbetalingsplan voor de vervaldatum van de boete aan te vragen, en erkent men dat men de bestuurder was die de overtreding beging.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie

De mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete is een logische stap binnen de digitalisering en het toegankelijker maken van de diensten van Justitie. Het feit dat er bijna 20.000 afbetalingsplannen zijn aangevraagd, waarvan zo’n 65% vraagt voor een maximale spreiding over 6 maanden, toont aan dat het nodig was om dit mogelijk te maken voor de burger. Als overheidsdienst willen we in deze lijn voortgaan.

Perscontact

Edward Landtsheere
Woordvoerder van de digitalisering van Justitie
Edward.Landtsheere@just.fgov.be
+32 479 44 93 29