In tegenstelling tot in Nederland worden in België nog altijd belspelletjes uitgezonden. Een presentator of presentatrice doet een quizje, de kijker wordt aangemoedigd om te bellen en het juiste antwoord te raden. Eén enkele oproep kost tot 2 €. Vooral de zenders en de telecomoperatoren worden daar beter van. De jaaromzet van de belspelletjes beliep vorig jaar om en bij de 60 miljoen €. Belspelletjes moeten in België beantwoorden aan de bepalingen die in het Koninklijk Besluit van 10 oktober 2006 staan. Maar dat KB geeft een te grote ruimte voor interpretatie. De zenders respecteren het, na herhaalde tussenkomst van de Kansspelcommissie, over het algemeen wel naar de letter, maar niet echt naar de geest en hebben in de praktijk te weinig oog voor de bescherming van de spelers. En algemeen is er een gebrek aan transparantie, ook op het stuk van de geldstromen.

Daarom wil Vice- Eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Jo Vandeurzen het KB verfijnen. Hij wil ervoor zorgen dat het KB minutieus wordt gerespecteerd en dat de consument voldoende geïnformeerd en beschermd wordt. Voor de minister is dit een eerste, voorlopige stap. Uiteindelijk wenst Minister Vandeurzen een breed debat over de kansspelwet van 7 mei 1999. Die wet heeft betrekking op àlle kansspelen, ook op het internet en via weddenschapkantoren. Pas met een globale aanpak wordt een echt coherente aansturing mogelijk.

Intussen heeft Minister Jo Vandeurzen een consensus bereikt over zijn voorstel tot aanpassing van voormeld KB. Binnenkort raadpleegt hij de sector over dit voorstel en daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Een belangrijke bezorgdheid van Minister Jo Vandeurzen in het dossier belspelletjes zijn de “veelbellers” of de “volumebellers”. De kansspelcommissie stelde recent vast dat iets meer dan 3 % van de bellers 30% van de oproepen maakt. Dat alleen al toont aan hoe belangrijk een efficiënte reglementering en controle zijn. Sommige kijkers bellen tot ruim honderd keer tijdens één enkel spel. Zogenaamde volumebellers bellen gemiddeld 45 keer. Belspelletjes kunnen dus tot sociale drama’s leiden.

Leidraad voor de aanpassing van het KB op de belspelletjes waren de nota van de Kansspelcommissie en de klachten van deelnemers aan belspelletjes. Het vernieuwde KB geeft de spelers rechtszekerheid. Ze mogen zich verwachten aan een eerlijk spel en overzichtelijke spelresultaten. Het toezicht op het correcte verloop van de spelletjes door de Kansspelcommissie wordt ook verscherpt. 

Dit zijn, ter verduidelijking, enkele voorbeelden van maatregelen:

Er komt een minimum uitbetalingspercentage. Dat wil zeggen dat er per spelsessie een minimumbedrag aan spelers moet worden uitgekeerd. Dat bedrag is gerelateerd aan de waarde van de te winnen prijzen.

Het KB legt een doorschakelingsgemiddelde op. Dat wil zeggen dat per spel een minimum aantal bellers de uitzending moet halen. Op dit moment varieert het percentage oproepen dat verbinding krijgt van 0,3 tot 6%.

De presentator moet de niet geraden antwoorden aan het einde van het spel vermelden.

De presentator moet de spelers geregeld uitleggen hoe spelers worden geselecteerd.

Het spel mag niet over verschillende uitzendingen worden gespreid.

Onjuiste antwoorden zijn continu in beeld te zien.

De presentator moet herhaaldelijk aangeven dat minderjarigen niet mogen deelnemen en dat overdadig spelen vaak niet zonder gevolgen is.

De presentator moet heel duidelijk uitleggen hoe tijdens het spel deelnemers worden gekozen.

Wanneer het spel door reclame wordt onderbroken moet het spel vooraf afgerond zijn.

48 uur voor de uitzending moet een deurwaarder of notaris beschikken over alle gegevens: vragen, antwoorden, de bronnen van vragen en antwoorden, te winnen prijzen, bonussen, …

Het totaal van de prijzen mag per spelsessie niet hoger liggen dan 5.000 EUR.

Als er per spel verschillende antwoorden mogelijk zijn, moet de speler geselecteerd worden uit de volledige lijst van deelnemers en niet alleen uit de deelnemers die aan het laatste deel hebben meegedaan.

De zender moet het aantal bellers en het telefoonnummer van de bellers 8 weken lang bijhouden, zodat de kansspelcommissie alles zorgvuldig kan controleren.

Een zender zal voor de belspelletjes een aparte transparante boekhouding moeten bijhouden.

Veelbellers krijgen een schriftelijke verwittiging

De zender moet spotjes uitzenden die waarschuwen voor gokverslaving

De zender moet een telefoonnummer opgeven waar de kijker terecht kan voor uitleg over de klachtenprocedure. Ook op Teletekst zal de klachtenprocedure na te lezen zijn.

De Kansspelcommissie zal de naleving van het KB jaarlijks te gronde evalueren en haar bevindingen en aanbevelingen in functie van een voortgezette wettelijke omkadering aan de regering bezorgen.

De kansspelcommissie zal nauwgezet toezicht houden op de naleving van het KB. Om dat goed te kunnen doen, staat Minister Jo Vandeurzen de Kansspelcommissie meer mensen en middelen toe. Met het vernieuwde KB zal Justitie erg kort op de bal spelen.