De 23 personeelsleden van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel vinden vanaf oktober onderdak in nieuwe kantoren. Aansluitend staan ook andere (veiligheids)werken aan het justitiepaleis op het programma.

Na de zesde staatshervorming werd de rechtbank van eerste aanleg in Brussel gesplitst in een Nederlands- en Franstalige afdeling en dus moest er extra ruimte komen. Een definitieve huisvesting voor de Nederlandstalige afdeling werd gevonden in het oude postkantoor in het justitiepaleis op het gelijkvloers. Nadat de renovatiewerken wat vertraging hadden opgelopen door problemen met de aanbestedingsprocedure, kon het personeel in oktober verhuizen. Voortaan werken zij samen op één plek, in een lichte en aangename kantoorruimte.

Deze kantoren werden op vrijdag 1 december officieel voorgesteld door Koen Geens, minister van Justitie en door een vertegenwoordiger van Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken en bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Daarnaast kondigde minister Geens nog een aantal nieuwe werven aan in het justitiepaleis. Zo komen er o.m. 4 hoog beveiligde zittingszalen en ligt de renovatie van de gevels weer op tafel.