Het Masterplan 2008-2012 voor een “gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” voorziet de bouw van 7 nieuwe gevangenissen om de totale capaciteit op te trekken van 8.500 tot 10.200 plaatsen. Voor de knelpuntregio Antwerpen was het oorspronkelijk de optie om in Puurs een nieuwe gevangenis op te richten. Door sanerings- en stabiliteitsproblemen is deze site echter geen haalbare opportuniteit meer.

Minister van justitie Stefaan De Clerck heeft vandaag een officiële vraag gericht aan de gemeente Beveren voor de bouw van een nieuwe gevangenis. Beveren beschikt immers over een terrein dat volgens justitie voldoet aan alle randvoorwaarden.

Hij heeft hierover een eerste gesprek gehad met de burgemeester van Beveren en verwacht dit dossier op korte termijn ten gronde te kunnen bespreken met alle betrokken actoren.

Stefaan De Clerck

Minister van Justitie