Op 1 september 2016 is Jean-Pierre Buyle, de vroegere stafhouder van de balie te Brussel, aangesteld tot voorzitter van avocats.be. Hij volgt Patrick Henry op en wordt zo de zesde voorzitter van de orde. De FOD Justitie wenst hem veel succes aan het hoofd van avocats.be en hoopt op een vruchtrijke samenwerking.

Jean-Pierre Buyle wenst dat hij tijdens zijn voorzitterschap kan ‘doen en worden’. Hij wil dat avocats.be voor de rechtzoekenden en de advocaten een meerwaarde vormt.

De prioriteiten liggen bij:

  • een betere toegang tot justitie;
  • de onophoudelijke verdediging van de waarden van het beroep in het belang van de rechtzoekende;
  • de veelvuldigere aanwending van de alternatieve vormen van conflictoplossing;
  • de strijd tegen de uberisering van het beroep;
  • de digitale ontwikkeling ten dienste van de burger en van het beroep;
  • de voortdurende professionalisering van het beroep en van de instellingen ervan;
  • de integratie van de jonge advocaten.

Jean-Pierre Buyle is sinds 1979 advocaat aan de Ordre français du barreau de Bruxelles en was van 2010 tot 2012 stafhouder van die orde.

De Ordre des barreaux francophones et germanophone telt 7882 advocaten, die deel uitmaken van de 12 Frans- en Duitstalige balies. De orde viert dit jaar haar vijftiende verjaardag.

Meer informatie