Als spil in het federaal beleid rond gelijke kansen heeft de cel Gelijke Kansen van de Federale Overheidsdienst Justitie voortaan een eigen website.

De website biedt een ruime waaier aan informatie over gelijke kansen en de strijd tegen racisme en discriminatie op federaal niveau. Via de startpagina hebben bezoekers toegang tot heel wat informatie, die is onderverdeeld in acht rubrieken: 'Wat doen wij', 'Actualiteit', 'Subsidies', 'Activiteiten', 'Wie zijn wij', 'Wetgeving', 'Nuttige links' en 'Contact'.  

Deze site is bedoeld voor alle burgers, zowel professionelen als particulieren. Ze werd ontwikkeld met oog voor de toegankelijkheidsregels en is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels: equal.belgium.be 

De site maakt deel uit van een bredere communicatiestrategie van de cel Gelijke Kansen die ook inzet op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, om het grote publiek te informeren over haar activiteiten en het laatste nieuws op het vlak van gelijke kansen.