Het project Crossborder is in 2017 begonnen met de digitalisering en automatisatie van alle processen omtrent verkeersboetes. Het project heeft zijn succes bewezen en zal nu ook de processen van de strafrechtelijke boetes optimaliseren.

Strafrechtelijke boetes

Iemand kan een strafrechtelijke boete krijgen voor bv. een winkeldiefstal of een inbreuk op de wapenwetgeving. Momenteel behandelt het correctioneel parket deze boetes, ook wel ‘correctionele minnelijke schikkingen’ genoemd, ongeveer 50.000 in totaal tussen 2017 en 2019. Dit gebeurt hoofdzakelijk manueel, van aanmaak tot afhandeling van het dossier.

Het doel van het project is om het proces van strafrechtelijke boetes te optimaliseren door zo veel mogelijk stappen te automatiseren bij politie en op het digitaal boeteplatform van justitie ‘MaCH’. Door de samenwerking tussen politie en justitie is er een volledig digitale keten die start met de vaststelling bij politie, over justitie tot bij financiën. Zo ontstaat er niet alleen tijdswinst, maar zullen ook de werkprocessen binnen politie en parket versimpelen.

Door de automatisering en digitalisering streven we naar een hogere invorderingsgraad van de boetes. Dit doen we door in te zetten op:

  • heldere brieven voor de burger;
  • een callcenter;
  • nieuwe betaalmogelijkheden;
  • een website met informatie en FAQ.

Coronaboetes

De strafrechtelijke boetes omvatten onder andere de nieuwe coronaboete. We spreken momenteel al van meer dan 57 000 processen-verbaal die zijn opgesteld door de politie waarvan 30 000 dossiers zijn verwerkt door het parket sinds 19 maart.

Om deze strafrechtelijke boetes efficiënt af te handelen, heeft het College van procureurs-generaal beslist om de coronaboete mee op te nemen in de scope van het project Crossborder. Het digitaal boeteplatform ‘MaCH’ zal het hele traject die een coronaboete volgt, van de verzending van de minnelijke schikking tot de betaling, beheren. De boetes zullen ook sneller verwerkt worden door justitie.

Nieuwe website

Om de burger te ondersteunen, is er een nieuwe website www.uwboete.be beschikbaar in vier talen. Via de website kan de burger zijn boete betalen, de FAQ raadplegen en een verkeerde betaling rechtzetten. Verder kan hij bij vragen ook steeds telefonisch contact opnemen met het callcenter.

Erwin Dernicourt, voorzitter van het College van procureurs-generaal

Enerzijds zal dit project op korte termijn capaciteit vrijmaken binnen de parketten voor andere kerntaken en toelaten efficiënter gebruik te maken van de correctionele minnelijke schikking, zodat sneller en doeltreffender kan worden opgetreden tegen strafrechtelijke feiten. Anderzijds zal dit project in de nabije toekomst toelaten om tot een betere digitale gegevensuitwisseling te komen met de politie en op die manier bijdragen tot de realisatie van het broodnodige digitale strafdossier voor het Openbaar Ministerie.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens

Net zoals bij de verkeersboetes, zorgen we nu ook voor een vlottere inning van de andere boetes. Of het nu over winkeldiefstal, smaad, of milieumisdrijven gaat: de overheid zorgt voor een goede strafuitvoering door politie, justitie en financiën verder met elkaar te linken. Het is de taak van de overheid om de betaling van een boete zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten verlopen en er voor te zorgen dat wie een boete krijgt, deze ook effectief op tijd betaalt. Dat doen we door het opsturen van de brieven te automatiseren, nieuwe betaalmogelijkheden te installeren en een helpdesk voor de burger aan te bieden.

Meer informatie

De boetebrief die een burger ontvangt is nu ook visueler. Dankzij iconen en kleurblokken wordt alle informatie zo eenvoudig mogelijk voorgesteld.

Contact