Branding database EPI

De FOD Justitie lanceert een nieuwe publieke databank met reglementering van het gevangeniswezen en zet zo verder in op transparantie. Burgers kunnen er op één plaats reglementaire teksten, richtlijnen, instructies, enz. raadplegen die van toepassing zijn binnen het penitentiaire domein.

Net omdat een gevangenis een gesloten karakter heeft, willen we als overheidsdienst nog meer proactief informatie delen. De databank is bedoeld als hulpmiddel om de belangrijkste en relevantste regelgeving toegankelijk te maken voor de burger.

De databank is niet exhaustief, omdat sommige documenten enkel voor intern gebruik bedoeld zijn. 

Naar de databank