Minister in Dendermonde

Op zaterdag 11 maart 2023 werden alle 271 gedetineerden van de oude naar de nieuwe gevangenis in Dendermonde overgebracht. Het was de grootste transfer van gedetineerden ooit in ons land. Dankzij een minutieuze voorbereiding en een vlotte samenwerking tussen alle betrokken diensten is de grootschalige verhuis probleemloos verlopen.

Onder meer 200 gevangenismedewerkers, 232 politiemensen, een helikopter, een waterkanon, een pantservoertuig, een patrouilleboot, een drone, 8 politiepaarden, 8 drugshonden en 4 patrouillehonden waren op het appel om de veiligheid te garanderen. Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, begeleidde zaterdagochtend de eerste gedetineerden naar hun gloednieuwe verblijfplaats. De FOD Justitie zet met deze nieuwe gevangenis opnieuw een stap naar een humaner en veiliger penitentiair park waarin het voorbereiden van gedetineerden op hun re-integratie centraal staat. Een aanpak op maat van het profiel van de gedetineerde, eenpersoonscellen uitgerust met een digitaal dienstenplatform, het werken met detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten, veel lichtinval en groenzones … alles is gericht op een zinvolle detentie en op een humaan werk- en leefklimaat.

De opstart van de nieuwe gevangenis in Dendermonde betekent een voorlopig afscheid van de oude Dendermondse gevangenis aan de Sint-Jacobstraat die sinds 1863 bestaat. Voorlopig, want na renovaties en aanwervingen wordt deze inrichting gedurende 5 jaar en met 120 plaatsen opnieuw in gebruik genomen om het hoofd te bieden aan de overbevolking. 

Minister met cameraploeg in Dendermonde Buitenbeeld Dendermonde Cel Dendermonde Beeld intern Dendermonde Beeld intern Dendermonde Beeld intern Dendermonde Minister met cameraploeg in Dendermonde Buitenbeeld Dendermonde Minister met cameraploeg in Dendermonde Minister met cameraploeg in Dendermonde Minister met cameraploeg in Dendermonde