Voortaan zullen verschillende overtredingen tegen de wegverkeerswet strenger worden bestraft. Deze verstrenging moet de veiligheid voor al wie aan het verkeer deelneemt, verhogen.

Zwaarste overtredingen en recidive

Rijden zonder geldig rijbewijs zal voortaan bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf, en niet enkel een boete. De maximumstraffen voor vluchtmisdrijven worden opgetrokken, waarbij vluchtmisdrijven na een dodelijk ongeval strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven na een ongeval met gewonden, die op hun beurt strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven met enkel materiële schade.

De verjaringstermijn van verkeersovertredingen wordt naar 2 jaar gebracht, in plaats van 1 jaar. Voor rijden tijdens een opgelegd verval of zonder opgelegd alcoholslot, wordt de verjaringstermijn zelfs verlengd naar 3 jaar zoals nu al het geval is voor onder andere rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Kentekenplaataansprakelijkheid

Wie zijn voertuig uitleent, zal zich vanaf nu ook veel beter bewust moeten zijn van de mogelijke gevolgen. Als de titularis van de nummerplaat in het geval van een verkeersovertreding zijn eigen onschuld bewijst, moet hij voortaan de identiteit van de bestuurder die een overtreding beging met zijn voertuig meedelen. Als hij die niet meedeelt, kan hij voor het niet-meedelen streng worden bestraft, maar dus niet voor de verkeersovertreding zelf.

Voor rechtspersonen bestaat de mogelijkheid om, via Renta, de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen te laten registreren. Als er geen gebruikelijke bestuurder werd geregistreerd, moet de identiteit van de bestuurder binnen de 15 dagen worden meegedeeld. 

Verplicht alcoholslot

Stevige drinkers die toch plaatsnemen achter het stuur krijgen van de rechter verplicht een alcoholslot (van 1 tot 3 jaar of levenslang) gepresenteerd, bovenop de bestaande vervallenverklaring van minstens 3 maand en de 4 herstelexamens. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor zware recidivisten die al veroordeeld zijn voor een alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Rechters zullen ook verplicht zijn om een alcoholslot op te leggen aan personen die eenmalig betrapt werden met een zeer hoog alcoholgehalte van minstens 1,8 promille. In dat geval kan de rechter echter afwijken van het alcoholslot mits uitdrukkelijke motivering.

Voor andere alcoholovertredingen behouden rechters de mogelijkheid (zonder daartoe verplicht te zijn) om het alcoholslot op te leggen. Nieuw is dat rechters het alcoholslot steeds kunnen uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan) om de professionele situatie van de overtreder niet in gevaar te brengen (als de overtreding bijvoorbeeld werd begaan met een auto, kan de overtreder zijn professionele activiteiten blijven uitoefenen als vrachtwagenbestuurder).

Eens veroordeeld tot een alcoholslot, kan de veroordeelde persoon zelf weliswaar beslissen om gedurende die periode van het alcoholslot niet meer te rijden met een motorvoertuig. Als hij toch rijdt zonder alcoholslot, riskeert hij streng te worden bestraft (gevangenisstraf en/of geldboete en verval).

Meer info