Afbeelding microfoon

De FOD Justitie stelt sinds het begin van het proces een webradio ter beschikking van de slachtoffers. Die beslissing van het hof van assisen biedt in het bijzonder de talrijke slachtoffers die in het buitenland wonen de mogelijkheid om het proces vanop afstand te volgen.

Dat was echter niet de enige overweging. Het assisenproces bijwonen kan voor de slachtoffers immers zwaar zijn en het kan pijnlijke emoties en gevoelens terug naar boven brengen. De FOD Justitie bood daarom een webradio aan waarop de hoorzittingen volledig worden uitgezonden voor de burgerlijke partijen en hun advocaten. Dat gebeurt onder bepaalde voorwaarden:

  • enkel de geluidscaptatie van de debatten wordt uitgezonden via de webradio;
  • de uitzending gebeurt in uitgesteld relais met een interval van 30 minuten;
  • het bewaren en opnemen van stemmen en van gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens die vermeld worden tijdens de hoorzitting, met gelijk welk middel en op gelijk welk tijdstip, is strikt verboden, behalve met het oog op de uitzending in uitgesteld relais en dat enkel voor de intervaltijd, gedurende 30 minuten dus. 

Meer dan 2700 luisteraars in Europa en de Verenigde Staten

Uit de cijfers van 23 mei 2023 blijkt dat sinds het begin van het proces 2710 luisteraars verbinding hebben gemaakt met de webradio. Met 716 luisteraars waren de luistercijfers het hoogst in januari 2023, gevolgd door maart 2023, met 554 luisteraars. Met 82 zittingsdagen komen we dus op gemiddeld 33 luisteraars per zittingsdag.

Webradio proces aanslagen: grafiek aantal luisteraars + luisterpieken

Update: 3710 luisteraars hebben meegevolgd sinds het begin van het proces, op basis van de cijfers vastgesteld op 18 september 2023. Januari 2023 is de maand met het hoogste aantal verbindingen met 716 luisteraars, gevolgd door maart met 554 luisteraars. Over 113 zittingsdagen zien we een gemiddelde van 33 luisteraars per zittingsdag.

Luistercijfers per land

Per land zijn er twee soorten luisteraars, namelijk:

  • de luisteraars die geregistreerd zijn in de gegevensbank;
  • de actieve luisteraars. 

In mei 2023 hadden in de volgende landen in totaal 126 luisteraars hun toegang geactiveerd, met deze spreiding:

België Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italië Duitsland Verenigde Staten
112 11 1 1 1 2

Beveiligde online toegang

De FOD Justitie geeft met deze webradio blijk van flexibiliteit en van de wil om de toegang tot Justitie te moderniseren. De luisteraars kunnen zich inschrijven maar vervolgens ook kiezen om geen verbinding te maken met de webradio. 

Om privacyredenen worden de gegevens beveiligd met behulp van een zogenaamde hash-functie. Het is dan ook niet mogelijk om terug te keren in de tijd, noch om de hoedanigheid te achterhalen van de personen die verbinding maken (advocaat, burgerlijke partij, enz.). 

Budget

De realisatie van de webradio heeft 1 149 000 euro gekost. De FOD Justitie onderzoekt de mogelijkheid om dit soort webradio’s in de toekomst breder in te zetten binnen het kader van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit project is gebaseerd op de ervaringen in het kader van het proces over de aanslagen in Parijs. Het werd gerealiseerd door de FOD Justitie in samenwerking met een privé-firma.