Het DG EPI en de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen hebben een ‘European Public Sector Award (EPSA) Best Practice Certificate 2013’ gekregen voor hun samenwerking in het project Nova Belgica. Dat project is een uniek samenwerkingsverband waarbij België sinds februari 2010 detentieplaatsen huurt in de penitentiaire inrichting Tilburg (PIT) over de grens in Nederland. Het certificaat wordt jaarlijks uitgereikt door het European Institute of Public Administration (EIPA) aan genomineerde projecten die de kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen.

In het gemeentehuis van Maastricht ontvingen Els Van Herck (projectleider), Frank Schoeters (inrichtingshoofd PIT) en Cees Niessen (Nederlandse vestigingsdirecteur PIT) de prijs uit handen van de directeur-generaal EIPA Marga Pröhl en de burgemeester van Maastricht Jacques Costongs.

Samenwerking verdergezet in 2014

Eind 2009 sloten België en Nederland een akkoord om een 500-tal detentieplaatsen te huren in de penitentiaire inrichting in Tilburg (PIT). De huur van deze cellen, net over de Nederlandse grens, is een kortetermijnoplossing om de overbevolking in onze Belgische gevangenissen tegen te gaan. Na een eerste positieve evaluatie werd in het voorjaar van 2011 de capaciteit met 150 plaatsen verhoogd. Het akkoord voorzag in een huurperiode van drie jaar met de mogelijkheid om één jaar te verlengen, maar de samenwerking zal ook in 2014 worden verder gezet.

In de PIT zijn de Belgische wetgeving en penitentiaire regelgeving van toepassing. Een Belgisch directieteam en een kleine Belgische staf vangen de gedetineerden op. Een grote equipe van Nederlands penitentiair personeel staat in voor de bewaking.