De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen is in Vilnius in de prijzen gevallen met een dienst die doorlopend communiceert tussen de partijen en de experts.

Dit systeem om deskundigenonderzoeken op de voet op te kunnen volgen zorgt ervoor dat zulke onderzoeken niet langer jaren blijven aanslepen.

De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg heeft de hoog aangeschreven European Cristal Scales of Justice Price mee naar huis genomen, een prestigieuze prijs van de Raad van Europa en de Europese Unie die op zoek gaat naar projecten die leiden tot meer efficiëntie en innovatie in rechtbanken. De rechtbank, vertegenwoordigd door ondervoorzitter M. Nuyens en griffier M. Van Nieuwenburg, imgging vorige week in het Litouwse Vilnius met de eerste prijs aan de haal dankzij een project dat de burgerlijke onderzoeken door deskundigen versnelt. Het project van de rechtbank werd verkozen uit 37 verschillende projecten.

Wanneer deskundigen worden aangeduid in een burgerlijke zaak, kon de procedure lang aanslepen. Dit zorgde vaak voor ongerustheid bij de betrokkenen.

Door een dienst op te richten die zorgt voor de communicatie tussen de partijen en de experts, weet iedereen op elk moment waar hij aan toe is, wat heel wat ergernissen en problemen kan voorkomen.

Zowel experten als advocaten gebruiken deze dienst dagelijks en hebben een performant aanspreekpunt voor alle problemen die een deskundig onderzoek kan meebrengen. Ook de termijnen aan de deskundige verleend en diens kwaliteit worden door deze dienst stipt opgevolgd .

De internationaal samengestelde jury motiveerde haar beslissing als volgt:

The first instance court of Antwerp had established mechanism of constant cooperation and communication with judicial experts with overall goal to increase quality of judicial expertises- meaning to raise standards of work of this very important service. This encompasses very smart mechanism of control and monitoring of the work of judicial experts, taking into account the significance of their knowledge and work in the judicial proceedings.

 

This mechanism means that they formed a team- special department in charge of the follow up of performance of judicial expertises, which is composed of a judge, a clerk assisting the judge and two members of civil registry staff, which on a daily basis:

  • offer a personalized service to experts and different parties , threat every day mail concerning the expertises underway
  • control the respect of delays for the deposit of reports and reminds the delays if necessary
  • registers data in the information system. for this purpose , a soft ware simplifying the follow up has been elaborated as well

So the reasons why we have chosen this project to be one of 4 is that we appreciate it that this project has met with all the elements necessary for a good project, meaning: efficiency, innovation, sustainability, openness for further development and applicability in other systems.

 

Efficiency: increased quality of judicial expertises, reduced time for providing expertises meaning reduced length of proceeding, mechanism of quicker payment etc

Innovation: this project is on a very pragmatic and modern way tackles area of justice

the department became information point for experts but also to all interested parties

Openness for further development: meaning possibility of further work on the software to make it totally compatible with other systems perhaps developpping a separate deposit account and a separate accountability for this department, etc.

Applicability in other systems: this practice can be simply applied in other systems not requiering high human and material resources sustainability: in a long terms this mechanism means increase of efficiency and quality of justice as a whole

De winnende rechtbank benadrukt dat het systeem door elke rechtbank in het land, zonder bijkomende kosten, kan geïmplementeerd worden.

De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, die zelf het slotwoord voor haar rekening neemt in de videopresentatie van het winnend project, is verheugd met resultaat: “Het initiatief van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen is fantastisch in al zijn eenvoud en werd meer dan terecht bekroond met een Europese prijs. Enkel door transparant te communiceren kan justitie een breder draagvlak creëren bij de bevolking. Door een dienst op te richten die zorgt voor de communicatie tussen de partijen en de experts, weet iedereen op elk moment waar hij aan toe is, wat heel wat ergernissen en problemen kan voorkomen.”

Op de website van de Raad van Europa kan de videopresentatie bekeken worden via http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/default_en.asp (klikken op Video presentation of the initiative "Follow-up of judicial expertises" from the Regional Court of Antwerp).

Contact

Jacques Mahieu

Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Tel: 0485 54 33 76

Boudewyn Frank

Persmagistraat van de rechtbank eerste aanleg Antwerpen