Op dinsdag 9 december organiseren CEIPA (Centre for European and International Policy Action) en Payoke in samenwerking met de FOD Justitie een seminarie over de mobiliteit en de integratie van Roma minderheden in Europa.

Dit seminarie is een vervolg op een eerste bijeenkomst in september 2011 onder de auspiciën van de Minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze ronde tafel werd nagegaan welk beleid er gevoerd moet worden met betrekking tot de Roma-minderheid.

Op 9 december willen de organisatoren dieper ingaan op de ongelijkheid, discriminatie en de sociale uitsluiting van de Roma-bevolking, en in het bijzonder van minderjarigen die extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting en criminaliteit.