Update

Na tussenkomst van de FOD Justitie is de website - strafregister.be - offline gehaald.

De beheerder van de website liet ons weten dat burgers die een aanvraag hebben gedaan via deze website worden terugbetaald. 

Als u een uittreksel uit het strafregister nodig hebt, dan kan u dat in eerste instantie aanvragen bij de gemeentedienst. U verkrijgt het uittreksel ofwel gratis ofwel tegen een beperkte administratieve kost.

Specifieke aanvragers (personen zonder Belgisch rijksregisternummers en rechtspersonen) kunnen zich rechtstreeks richten tot de dienst Centraal Strafregister. U leest meer over de mogelijke procedures op onze website.

De FOD Justitie doet in dat verband uitdrukkelijk afstand van de website www.strafregister.be  Hoewel op dat kanaal het logo en de naam van de FOD Justitie verscheen, ging het hier niet om een website van de overheid. 

Denkt u dat u het slachtoffer bent van fraude of oplichting? Neem dan contact op met de lokale politie of maak melding op het online Meldpunt Fraude.