Vanaf vandaag is de vernieuwde persoonlijke website van Minister Jo Vandeurzen online: www.jovandeurzen.be.

Met dit initiatief wil de Minister u op de hoogte houden van zijn activiteiten, plannen en redeneringen als politicus en als Vice Eerste Minister, Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen. Jo Vandeurzen is een rasechte Limburger en om die reden is er op de site ook bijzondere aandacht voor zijn regio. En zelfs voor de jonge Jo als deejay