Voorwaarden voor de gerechtsdeskundigen

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon). 
 • U bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of verblijft er wettelijk.
 • U bent niet veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf (uitgezonderd de veroordelingen voor inbreuken op de regelgeving van de politie over het wegverkeer).
 • U kunt bewijzen dat u de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis heeft.
  • Bewijs uw beroepsbekwaamheid:
   • door een diploma dat u hebt behaald in het domein van deskundigheid waarvoor u zich wilt registreren als gerechtsdeskundige en een bewijs waaruit vijf jaar relevante ervaring blijkt gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de registratieaanvraag;
   • als u geen diploma hebt: door het bewijs dat u vijftien jaar relevante ervaring hebt opgedaan gedurende een periode van twintig jaar voorafgaand aan de registratieaanvraag.
  • Bewijs uw juridische kennis:
   • door een getuigschrift van juridische kennis voor te leggen dat u hebt behaald nadat u een specifieke opleiding hebt gevolgd die door de FOD Justitie is erkend (zie de lijst van de door de minister van Justitie gevalideerde opleidingen).
    Onder bepaalde - bij wet bepaalde - voorwaarden kan u een volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor het volgen van deze opleiding (zie Vrijstellingsmodaliteit):
    • als u bewijst dat u al meer dan 15 jaar gerechtsdeskundige bent;  
    • als u soortgelijke opleidingen hebt gevolgd. 
 • Bij uw online aanvraag tot opname: 
  • verklaart u dat u zich ter beschikking stelt van de overheden die een beroep kunnen doen op uw diensten;
  • stemt u in met de deontologische code.
 • U betaalt de opnamekosten. 
  Die bedragen 90 euro en worden op 1 september van elk jaar geïndexeerd. (Dit bedrag is 104 euro voor het jaar 2022- 2023). Deze kosten gelden voor een periode van zes jaar. 

Voorwaarden voor de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

 • U bent een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
 • U bent minstens 21 jaar.
 • U bent een onderdaan of inwoner van een EU-lidstaat.
 • U bent niet veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf (uitgezonderd de veroordelingen voor inbreuken op de regelgeving van de politie over het wegverkeer).
 • U kunt bewijzen dat u de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis heeft.
  • Bewijs uw beroepsbekwaamheid:
   • door een bewijs dat u de taal of de talen kent waarvoor u uw opname aanvraagt: 
   • door te slagen voor een erkende taaltest;
   • door een behaald diploma; 
   • door een bewijs van een relevante ervaring van minstens twee jaar die werd opgedaan gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan uw aanvraag tot registratie. 
  • Bewijs uw juridische kennis: 
 • Bij uw online aanvraag tot opname: 
  • verklaart u dat u zich ter beschikking stelt van de overheden die een beroep kunnen doen op uw diensten;
  • stemt u in met de deontologische code.
 • U betaalt de opnamekosten. 
  Die bedragen 90 euro en worden op 1 september van elk jaar geïndexeerd. (Dit bedrag is 104 euro voor het jaar 2022- 2023). Deze kosten gelden voor een periode van zes jaar.