Wanneer een ouder zijn kind onrechtmatig meeneemt naar het buitenland of het er achterhoudt, spelen er verschillende belangen een rol: het belang van het kind, dat van de ouders en dat van de openbare orde.

De rechtspraak moet bij de geschillenbeslechting een juist evenwicht vinden tussen deze belangen en in elk geval het hoger belang van het kind als absolute prioriteit voorop stellen. Maar wat is het belang van het kind en hoe wordt het geïnterpreteerd in internationale en nationale rechtspraak ? Hoe kunnen we de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verzoenen met een goede werking van het Verdrag van ’s-Gravenhage bij internationale kinderontvoeringen? 

En vooral, hoe ervaart het kind zelf wat er gebeurt? 

Sprekers 

  • Thalia Kruger, hoofddocent, Universiteit Antwerpen
  • Myriam de Hemptinne, raadsheer, hof van beroep, Brussel

Moderator  

  • Karlijne Van Bree, jurist, FOD Justitie, directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De lezingen zijn in het Nederlands.