Missie

Het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (DG EPI) waarborgt een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het oog op een optimale terugkeer in de maatschappij.

Visie

Het DG EPI wil gestalte geven aan een innovatief penitentiair beleid, waarin de gedetineerde centraal staat, vanuit goede praktijken op het terrein en vanuit professionaliteit, ervaring en expertise.

Het detentiemodel van de organisatie steunt op het evenwicht tussen dynamische en passieve veiligheid waarbij de rechten en plichten van de gedetineerde en het personeel en de integriteit van alle medewerkers richtinggevend zijn.

Het DG EPI voert een resultaatsgericht beheer op elk niveau binnen de organisatie waarbij partnerschappen een belangrijke hefboom zijn. 

Organogram