De stafdienst P&O is de motor van het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie.

De stafdienst biedt een algemeen kader, strategische visies en methodologische expertise aan om te beantwoorden aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de leidinggevenden en de medewerkers en wil hen responsabiliseren binnen de volgende domeinen:

- strategische HR-planning
- proactief beheer van jobs, competenties en kennis
- personeelsbewegingen
- het sociaal overleg en juridische materies
- organisatieontwikkeling, kwaliteitsbeheer en interne controle
- geīnformatiseerd HR-gegevensbeheer en indicatoren
- interne HR-communicatie van de FOD Justitie
- administratief en financieel beheer van personeelsdossiers
- structurele change management en beheer van evoluerende jobs

De reflectie-oefeningen van het directiecomité in het kader van de Just2020-ambitie en de tweede bestuursovereenkomst, hebben geleid tot een positionering waarbij we een HR-beleid willen voeren dat, door de ontwikkeling en coördinatie van competenties en HR-expertise doorheen de FOD, de ambities van de FOD  ondersteunt op het vlak van personeelsbewegingen, opleiding van leidinggevenden, projectbeheer, loopbaanontwikkeling, evaluatie en betere arbeidsvoorwaarden, met een beter evenwicht tussen werk en privé.

Organogram