Missie

Team HR is de kracht achter het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie.  

Het zorgt voor een algemeen kader, ondersteuning en methodologische expertise en beantwoordt zo aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de P&O-diensten, de leidinggevenden en de medewerkers.

Dat gebeurt binnen de volgende domeinen:   

 • Competentie- en talentenbeheer  
 • Personeelsontwikkelingsbeleid  
 • Strategische HR-planning  
 • Beheer van het evaluatiesysteem  
 • Selectie, employer branding en personeelsbewegingen  
 • Sociaal overleg   
 • Juridische HR-ondersteuning  
 • Geïnformatiseerd HR-gegevensbeheer en -indicatoren  
 • Welzijnsbeleid  
 • Diversiteit- en inclusiebeleid  
 • Interne HR-communicatie   
 • Administratief en financieel beheer van personeelsdossiers  

Visie

Team HR wil zich enerzijds positioneren als strategische ontwikkelingspool voor het HR-beleid van de FOD Justitie (begeleiding en ontwikkeling van de organisatie) en anderzijds als expertisecentrum dat zich onderscheidt met klantgerichtheid, vakbekwaamheid en innoverend management. Tegelijk wil het anticiperen en inspelen op de evolutie van de arbeids- en beroepsmarkt. Professioneel en integer, proactief en creatief, respectvol en sociaal betrokken: dat zijn de waarden die de leidraad vormen in ons streven naar efficiëntie en welzijn van de organisatie en al haar medewerkers. 

Organogram