Missie

De stafdienst P&O is de motor van het HR-beleid en de organisatieontwikkeling van de FOD Justitie.

Daarom biedt de stafdienst P&O een algemeen kader, ondersteuning en methodologische expertise aan om te beantwoorden aan de noden van de organisatie, de entiteiten, de P&O diensten, de leidinggevenden en de medewerkers binnen de volgende domeinen:  

 • Competentie- en talentenbeheer 
 • Personeelsontwikkelingsbeleid 
 • Strategische HR-planning 
 • Beheer van het evaluatiesysteem 
 • Selectie, employer branding en personeelsbewegingen 
 • Het sociaal overleg  
 • Juridische HR-ondersteuning 
 • Geïnformatiseerd HR-gegevensbeheer en indicatoren 
 • Welzijnsbeleid 
 • Diversiteit- en inclusiebeleid 
 • Interne HR-communicatie  
 • Administratief en financieel beheer van personeelsdossiers 

Visie

De stafdienst wil zich enerzijds positioneren als strategische ontwikkelingspool voor het HR-beleid van de FOD Justitie (begeleiding en ontwikkeling van de organisatie) en anderzijds als expertisecentrum dat zich onderscheidt door klantgerichtheid, vakbekwaamheid, innoverend management en de capaciteit om te anticiperen en in te spelen op de evolutie van de arbeids- en beroepenmarkt. Professioneel en integer, proactief en creatief, respectvol en sociaal betrokken: dat zijn de richtinggevende waarden bij het zoeken naar oplossingen die een bijdrage leveren aan de efficiëntie en het welzijn van de organisatie en al haar medewerkers.

Organogram